Đường hầm “điểm đen” của các vụ tai nạn nghiêm trọng

Đường hầm “điểm đen” của các vụ tai nạn nghiêm trọng

Việt Nam dù ít những con đường hầm nhưng số lượng tai nạn đường hầm lại khá cao thậm chí lại cùng một địa điểm hầm. Những tai nạn đường hầm đã để lại hậu quả đau thương...