Bộ Y tế tìm thấy chứng cứ quan trọng bị tiêu huỷ trong vụ BS Hoàng Công Lương

Bộ Y tế tìm thấy chứng cứ quan trọng bị tiêu huỷ trong vụ BS Hoàng Công Lương

Toàn bộ hệ thống RO2 đã bị thanh lý thành sắt vụn nhưng chuyên gia của Bộ Y tế đã tìm mua lại được và phục dựng hoàn thiện.