Keith Raniere - thủ lĩnh giáo phái nghiện tình dục NXIVM bị tố không thể... cương cứng

Keith Raniere - thủ lĩnh giáo phái nghiện tình dục NXIVM bị tố không thể... cương cứng

Trước tòa, người phụ nữ 33 tuổi, chỉ được xác định với tên Daniela, nói rằng giáo chủ Raniere gặp khó khăn trong việc duy trì sự cương cứng khi họ lần đầu tiên quan hệ tình dục