Bốn căn nhà ở Long An sụp xuống sông

Bốn căn nhà ở Long An sụp xuống sông

Khoảng 5h30, bốn căn nhà ở thành phố Tân An bị sụp xuống sông Vàm Cỏ Đông, ước tính thiệt hại khoảng 2 tỷ đồng.