TP.HCM Tổ công tác 363 tuần tra, kiểm soát hỗn hợp, đảm bảo trật tự an toàn xã hội

TP.HCM Tổ công tác 363 tuần tra, kiểm soát hỗn hợp, đảm bảo trật tự an toàn xã hội

Với chức năng, nhiệm vụ của 363 khá linh hoạt, ngoài việc tuần tra kiểm soát cơ động còn kết hợp chốt chặn ở những điểm nóng. Tổ công tác 363 được cấp quyền kiểm tra bất cứ ai có dấu hiệu phạm tội, hay vi phạm về an ninh trật tự, như thay đổi kết cấu xe, tàng trữ hung khí, ma túy, lái xe có nồng độ rượu...