Thêm 2 bệnh nhân nước ngoài nhiễm Covid-19

Thêm 2 bệnh nhân nước ngoài nhiễm Covid-19

Lúc 21h ngày 15/3/2020, Bộ Y tế nhận được thông tin của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương về kết quả xét nghiệm của 02 bệnh nhân mắc bệnh COVID-19.