Đồng Tháp: Họp bàn cưỡng chế giao đất mà không thông báo cho dân?

Đồng Tháp: Họp bàn cưỡng chế giao đất mà không thông báo cho dân?

Gia đình ông Trần Thiện Kim bất ngờ trước thông tin về lịch làm việc của Lãnh đạo Huyện Châu Thành - Tỉnh Đồng Tháp sẽ tiến hành giao đất cưỡng chế mà không thông báo.