Cầu Phú Long hơn 100 tuổi nối đôi bờ sông Sài Gòn đang bị khai tử

Cầu Phú Long hơn 100 tuổi nối đôi bờ sông Sài Gòn đang bị khai tử

Trải qua hơn 100 năm, cầu Phú Long bắc qua sông Sài Gòn do người Pháp xây dựng theo cấu trúc thép Eiffel đã xuống cấp nghiêm trọng.