Cảnh báo nguy cơ cản trở sự phát triển du lịch Việt Nam

Cảnh báo nguy cơ cản trở sự phát triển du lịch Việt Nam

Du lịch Việt Nam đang có tốc độ tăng trưởng nhanh với lượng du khách tăng cao. Theo các chuyên gia, Việt Nam là thị trường tiềm năng và sẽ phát triển mạnh hơn nữa ngành công nghiệp không khói này. Tuy nhiên sự phát triển của du lịch Việt tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Những vấn đề về môi trường, sụt giảm khách quốc tế là dấu hiệu cảnh báo sự phát triển lùi của du lịch nước nhà.