Tin buồn: Đồng chí Nguyễn Tấn Thạnh từ trần

Tin buồn: Đồng chí Nguyễn Tấn Thạnh từ trần

Quận ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN quận Bình Thạnh; Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN Phường 13, quận Bình Thạnh và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin: