Công ty cổ phần Miza không biết hay cố tình xem nhẹ việc bảo vệ môi trường?

Công ty cổ phần Miza không biết hay cố tình xem nhẹ việc bảo vệ môi trường?

Công ty Cổ phần Miza ( Đông Anh – Hà Nội) hoạt động trong lĩnh vực tái chế giấy thải để sản xuất giấy bao bì công nghiệp. Tuy nhiên từ khi thành lập đến nay, các quy định PCCC và thực hiện quan trắc môi trường định kỳ vẫn như chưa từng được thực hiện.