Công ty cổ phần nông nghiệp công nghệ cao và dịch vụ Vinafesh hoạt động kinh doanh trái pháp luật?

Công ty cổ phần nông nghiệp công nghệ cao và dịch vụ Vinafesh hoạt động kinh doanh trái pháp luật?

“Sẽ thành lập tổ liên ngành xem xét xử lý việc Công ty cổ phần nông nghiệp công nghệ cao và dịch vụ Vinafesh hoạt động kinh doanh nhà hàng khi không có giấy phép, nếu cố tình hoạt động chúng tôi sẽ chặn barie ngăn không cho phương tiện ra vào khu vực. Đây là khẳng định của Chủ tịch UBND phường Nhị Châu, TP Hải Dương.