Chính phủ chỉ đạo tung gói 3.000 tỷ hỗ trợ vay mua nhà ở xã hội

Chính phủ chỉ đạo tung gói 3.000 tỷ hỗ trợ vay mua nhà ở xã hội

Tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2020 mới đây, Chính phủ đã yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét cân đối và bổ sung thêm vốn cho các ngân hàng để kịp thời hỗ trợ người dân trong việc vay mua nhà ở xã hội.