Gặp người thương binh 42 năm mỏi mòn đi làm chế độ chính sách cho mình

Gặp người thương binh 42 năm mỏi mòn đi làm chế độ chính sách cho mình

Ông Nguyễn Quang Hường năm nay đã gần 70 tuổi. Ông bị thương khi đang làm nhiệm vụ trong ngành công an từ năm 77-78. Đã 42 năm trôi qua, ông vẫn chưa được giải quyết chế độ chính sách thương binh theo luật định. Viên đạn bị tên cướp bắn hơn 42 năm vẫn còn nằm sâu bên trong xương của cánh tay trái của ông. Nỗi đau thể xác do vết thương hành hạ lúc trái gió, trở trời. Nỗi đau tinh thần thì cứ canh cánh bên lòng, nhất là mỗi khi ông vác đơn đi xin giải quyết chế độ chính sách…