Giới trẻ Việt nô nức ứng tuyển đại biểu SSEAYP 2019

Giới trẻ Việt nô nức ứng tuyển đại biểu SSEAYP 2019

Dù hành trình của các đại sứ Việt Nam tham dự SSEAYP 2018 chỉ mới kết thúc nhưng cuộc tìm kiếm nhân tố cho SSEAYP 2019 đã chính thức mở đơn vào ngày 25/2.