Đối thoại trực tiếp về vùng ảnh hưởng bãi rác Sóc Sơn, Hà Nội

Đối thoại trực tiếp về vùng ảnh hưởng bãi rác Sóc Sơn, Hà Nội

Ngày 3/7/2019, UBND huyện Sóc Sơn phối hợp với các Sở, ngành thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị thông tin, đối thoại với đại diện các hộ dân 3 xã Nam Sơn, Bắc Sơn, Hồng Kỳ để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.