Hai cán bộ ngành Tư pháp được vinh danh Hiệp sĩ Công lý

Hai cán bộ ngành Tư pháp được vinh danh Hiệp sĩ Công lý

Trong hai ngày 4-5/12/2019 tại Hà Nội diễn ra Hội nghị quốc gia về tình dục, sức khỏe và xã hội lần thứ tư với chủ đề “Kết nối để xoá khoảng trống trong phòng, chống bạo lực tình dục”. Hội nghị là sáng kiến của Mạng lưới ngăn ngừa và ứng phó bạo lực giới tại Việt Nam (GBVNet), bao gồm 17 tổ chức xã hội Việt Nam.