Vĩnh Long: Doanh nghiệp xin cấp phép nạo vét, đắp đê bao để khai thác cát trái phép?

Vĩnh Long: Doanh nghiệp xin cấp phép nạo vét, đắp đê bao để khai thác cát trái phép?

Xin cấp phép với lý do nạo vét và đắp đê bao chống lũ để thực hiện dự án, một doanh nghiệp tại tỉnh Vĩnh Long lại thực hiện khai thác cát trái phép trên sông Tiền trong nhiều năm qua.