Máy bay tàng hình B-2 Mỹ diễn tập ném bom

Máy bay tàng hình B-2 Mỹ diễn tập ném bom

Máy bay tàng hình B-2 Mỹ hôm 3/8 diễn tập không kích mục tiêu ở thao trường Kansas City bằng 5 quả bom huấn luyện BDU-50.