Cảnh giác vấn nạn trộm xe với chiêu đổi biển số

Cảnh giác vấn nạn trộm xe với chiêu đổi biển số

Thủ đoạn 3 hay 4 người đi "xe cùi" vào quẹt thẻ bài bản, sau đó họ sẽ tháo biển số "xe cùi" dán vào xe xịn bị bẻ khóa rồi đi ra một cách thản nhiên như xe của mình.