Tập trung theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020

Tập trung theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 09/KH-UBND, triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn Thành phố năm 2020.

Quy định mới về quản lý ngoại hối trong mua, bán nợ của VAMC

Quy định mới về quản lý ngoại hối trong mua, bán nợ của VAMC

Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam, tổ chức tín dụng bán nợ, bên mua nợ từ VAMC, khách hàng vay và các bên liên quan khác có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật về hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam.

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Việt Nam-Hong Kong

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Việt Nam-Hong Kong

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 07/2020/NĐ-CP biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-Hong Kong giai đoạn 2019-2022 (thuế suất AHKFTA).

Bộ Công Thương đưa ra quan điểm về điện mặt trời áp mái

Bộ Công Thương đưa ra quan điểm về điện mặt trời áp mái

Bộ Công Thương vừa có Văn bản số 89/BCT- DL thống nhất với kiến nghị của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tiếp tục nhận và giải quyết các yêu cầu bán điện từ các dự án điện mặt trời áp mái.

Quy định mới về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Quy định mới về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Chính phủ ban hành Nghị định 06/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 17 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15-5-2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị đinh 84 về giám sát và đánh giá đầu tư

Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị đinh 84 về giám sát và đánh giá đầu tư

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 01/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư.

Bổ sung cơ chế, quy trình hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai

Bổ sung cơ chế, quy trình hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 37/2019/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 01/2016/QĐ-TTg ngày 19-01-2016 về cơ chế, quy trình hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai.

Hà Nội: Tập trung thực hiện danh mục các dự án thu hồi đất năm 2020

Hà Nội: Tập trung thực hiện danh mục các dự án thu hồi đất năm 2020

UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 5783/UBND-ĐT yêu cầu các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-HĐND, ngày 4/12/2018, của HĐND thành phố Hà Nội.

Hà Nội: Tập trung xử lý vi phạm lấn chiếm đất nông nghiệp, đất công

Hà Nội: Tập trung xử lý vi phạm lấn chiếm đất nông nghiệp, đất công

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 5735/UBND-ĐT, yêu cầu các sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố thực hiện kết luận của Thường trực Thành ủy về thực trạng, kết quả và giải pháp xử lý vi phạm lấn chiếm đất nông nghiệp, đất công trên địa bàn các quận, huyện, thị xã.

Sửa đổi quy định về đối tượng lập quy hoạch cấp nước

Sửa đổi quy định về đối tượng lập quy hoạch cấp nước

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 98/2019/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/2/2020, sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật.

Hỗ trợ 5 làng nghề xây dựng thương hiệu làng nghề

Hỗ trợ 5 làng nghề xây dựng thương hiệu làng nghề

Sở Công Thương Hà Nội có Báo cáo số 365/BC-SCT, về kết quả thực hiện Chương trình “Hỗ trợ xây dựng thương hiệu làng nghề” năm 2019.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan chỉ thị tăng cường quản lý, chống gian lận xuất xứ

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan chỉ thị tăng cường quản lý, chống gian lận xuất xứ

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan vừa ký ban hành Chỉ thị số 7988/CT-TCHQ để chỉ đạo các đơn vị trong ngành triển khai thực hiện việc tăng cường quản lý, chống gian lận xuất xứ.

Hà Nội: Năm 2020 dự kiến chuyển đổi hơn 2.462ha đất trồng lúa

Hà Nội: Năm 2020 dự kiến chuyển đổi hơn 2.462ha đất trồng lúa

Nội dung Công văn số 4212/SNN-TTBVTV, Sở NN&PTNT đã báo cáo Cục Trồng trọt (Bộ NN&PTNT) kế hoạch sản xuất và chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở các khu vực khó khăn về nguồn nước vụ Đông Xuân 2019-2020.

Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2020

Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2020

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã ký ban hành Chỉ thị số 40-CT/TƯ của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2020.

Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động quảng cáo ở Hà Nội

Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động quảng cáo ở Hà Nội

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 4727/SVHTT-QLVH gửi UBND các quận, huyện, thị xã về việc phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động quảng cáo trên địa bàn.

Quy định mới về xây dựng tầng tum, tầng lửng từ năm 2020

Quy định mới về xây dựng tầng tum, tầng lửng từ năm 2020

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư 07/2019/TT-BXD về việc sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2020.

Hỗ trợ y tế, học nghề cho nạn nhân của mua bán người

Hỗ trợ y tế, học nghề cho nạn nhân của mua bán người

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 84/2019/TT-BTC quy định nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và nội dung, mức chi chế độ hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị định số 09/2013/NĐ-CP của Chính phủ...

Hà Nội: Chấm dứt bạo lực tình dục và bạo lực trên cơ sở giới đối với phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật

Hà Nội: Chấm dứt bạo lực tình dục và bạo lực trên cơ sở giới đối với phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6845/QĐ-UBND về việc phê duyệt nội dung văn kiện dự án "Góp phần chấm dứt bạo lực tình dục và bạo lực trên cơ sở giới đối với phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật...".