Đặng Lê Nguyên Vũ có dấu hiệu bất bình thường hay không?

Đặng Lê Nguyên Vũ có dấu hiệu bất bình thường hay không?

Vừa qua, bà Lê Hoàng Diệp Thảo tiếp tục gửi đơn kiến nghị về việc làm rõ các dấu hiệu liên quan đến bệnh lý tâm thần (thể hoang tưởng) của chồng bà - ông Đặng Lê Nguyên Vũ.