đảm bảo an ninh trật tự ra vào cửa ngõ phía Đông của thành phố từ sau lệnh ra quân. Đại úy Tâm cho biết: “Chốt được lập lúc 18h hôm qua ngày 05/04 sau lệnh ra quân tổ chức chốt

Mới nhất