Gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản trong nước

Gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản trong nước

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 109/2020/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước.