Đình chiến với Trung Quốc, toan tính khó lường của Donald Trump

Đình chiến với Trung Quốc, toan tính khó lường của Donald Trump

Mỹ quyết định hòa hoãn với Trung Quốc và cho phép bán linh kiện, phần mềm cho Huawei khiến các bên ngạc nhiên. Tuy nhiên, đây là được xem là một bước thoái lui hợp lý ở vào một thời điểm chưa thực sự quan trọng.