Điện ảnh Hàn Quốc bị đình trệ vì Covid-19

Điện ảnh Hàn Quốc bị đình trệ vì Covid-19

Korea Herald trích báo cáo của Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc (KOFIC), số lượng phim được sản xuất trong 8 tháng đầu năm giảm 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, chỉ có 18 phim được quay từ tháng 1 tới tháng 8. Cùng kỳ năm ngoái, Hàn Quốc sản xuất được 23 phim.