Một doanh nghiệp đề nghị Hoa hậu Phương Khánh và UBND tỉnh Bến Tre xin lỗi

Một doanh nghiệp đề nghị Hoa hậu Phương Khánh và UBND tỉnh Bến Tre xin lỗi

Sau khi ký thỏa thuận làm Đại sứ du lịch cho tỉnh Bến Tre, Hoa hậu Trái đất 2018 Nguyễn Phương Khánh cùng UBND tỉnh Bến Tre, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre bị một doanh nghiệp đề nghị công khai xin lỗi.