Khởi động thời kỳ vươn lên mạnh mẽ sau đại dịch

Khởi động thời kỳ vươn lên mạnh mẽ sau đại dịch

Tình hình trước mắt còn nhiều khó khăn nhưng cơ hội sẽ tới và với quyết tâm của Chính phủ, sự đồng lòng của cả nước, nền kinh tế Việt Nam sẽ sớm khởi động thời kỳ khắc phục khó khăn, vươn lên mạnh mẽ.