Bộ Tài Chính đề nghị rà soát nguồn gốc đất 12 dự án của nhóm doanh nghiệp gia đình đại gia Phạm Thị Hường

Bộ Tài Chính đề nghị rà soát nguồn gốc đất 12 dự án của nhóm doanh nghiệp gia đình đại gia Phạm Thị Hường

Bộ Tài chính đề nghị rà soát nguồn gốc nhà, đất công tại 12 dự án trong 17 dự án nhà ở tại Bình Dương do các công ty gia đình bà Phạm Thị Hường làm chủ đầu tư.