Chủ nhà Airbnb TPHCM thu 11,5 triệu/tháng, gần gấp đôi Hà Nội

Chủ nhà Airbnb TPHCM thu 11,5 triệu/tháng, gần gấp đôi Hà Nội

Tại Việt Nam, có đến 69% chủ nhà tham gia dịch vụ chia sẻ phòng Airbnb cho thuê nhiều căn nhà một lúc thay vì chỉ chia sẻ vài phòng trống. Doanh thu bình quân của chủ nhà tại TPHCM cao hơn Hà Nội. Vào mùa đông khách, chủ nhà ở TPHCM thu về 11,5 triệu đồng/tháng, ở Hà Nội 6,78 triệu đồng.