Bốn người chết bi thảm sau vụ xả súng ở Canada

Bốn người chết bi thảm sau vụ xả súng ở Canada

Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP) vừa thông báo với truyền thông "Bốn người đã bị bắn chết ở Penticton, Colombia, Anh quốc vào ngày 15/4."

Những giải pháp chủ yếu nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019

Những giải pháp chủ yếu nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019

Ngày 01/01/2019, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao