Tỉnh Kiên Giang trao quyết định Bí thư Huyện ủy Phú Quốc

Tỉnh Kiên Giang trao quyết định Bí thư Huyện ủy Phú Quốc

Chiều 11/11, tại huyện đảo Phú Quốc tổ chức hội nghị trao các Quyết định của Ban thường vụ Tỉnh ủy về Công tác cán bộ. Đồng chí Đỗ Thanh Bình – Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang đã chủ trì hội nghị triển khai các quyết định của Ban thường vụ Tỉnh ủy tại huyện Phú Quốc.