Triển khai các giải pháp thúc đẩy chăn nuôi, sản xuất đảm bảo bình ổn giá thịt lợn

Triển khai các giải pháp thúc đẩy chăn nuôi, sản xuất đảm bảo bình ổn giá thịt lợn

Nhằm đảm bảo bình ổn giá mặt hàng thịt lợn UBND Thành phố yêu cầu Sở NN&PTNT tăng cường giám sát các doanh nghiệp chăn nuôi lớn tham gia chi phối mặt bằng giá thịt lợn hơi trên địa bàn; đôn đốc doanh nghiệp rà soát tính toán chi phí cấu thành giá để hạ giá thành lợn hơi xuất chuồng theo lộ trình cam kết nhằm đưa giá lợn hơi xuống khoảng 70.000 đồng/kg trong tháng 4/2020.