Phú Quốc: Vướng thông tư 58, một học sinh học lực khá bị ở lại lớp

Phú Quốc: Vướng thông tư 58, một học sinh học lực khá bị ở lại lớp

Một học sinh lớp 11 ở Phú Quốc bị bệnh, nghỉ học quá 45 ngày đã bị trường cho ở lại lớp vì thông tư 58, mặc dù học lực của học sinh này vẫn sếp loại khá.