Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long giữ chức Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long giữ chức Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế

Sáng 7/7, tại Hội nghị sơ kết công tác tài chính - ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết ông vừa ký quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long giữ chức Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế.