Thiên Minh Group đòi nợ hay cố tình làm nhục đại gia?

Thiên Minh Group đòi nợ hay cố tình làm nhục đại gia?

Vừa qua, cuộc họp đồng hương Quảng Nam tại TP.HCM đã náo động vì xuất hiện một số người mang băng rôn đòi nợ ghi tên đích danh đại gia Từ Văn Phước. Sự thật đại gia nợ nần như thế nào?