Những điểm mới trong chỉ thị phòng, chống COVID-19 trong tình hình mới

Những điểm mới trong chỉ thị phòng, chống COVID-19 trong tình hình mới

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị 19/CT-TTg về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.