Phát hiện sốc về hành tinh có điều kiện sống tốt hơn trên Trái đất

Phát hiện sốc về hành tinh có điều kiện sống tốt hơn trên Trái đất

Có những hành tinh trong không gian thích hợp cho sự sống hơn nhiều so với Trái đất. Đây là kết luận do các nhà thiên văn học người Mỹ và Đức đưa ra. Kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí Astrobiology.