Italian Design Day 2020: "Vẽ nên tương lai. Phát triển, Sáng tạo, Bền vững, Vẻ đẹp"

Italian Design Day 2020: "Vẽ nên tương lai. Phát triển, Sáng tạo, Bền vững, Vẻ đẹp"

(SPL)- Chuỗi sự kiện “Italian Design Day – Ngày thiết kế Ý” lần thứ 4 sẽ chính thức được khai mạc tại Việt Nam vào ngày 5/11, với chủ đề là “Vẽ nên tương lai. Phát triển, Sáng tạo, Bền vững, Vẻ đẹp”.