Bị New York Times cáo buộc trốn thuế, TT Trump khẳng định tin hoàn toàn bịa đặt

Bị New York Times cáo buộc trốn thuế, TT Trump khẳng định tin hoàn toàn bịa đặt

Tổng thống Donald Trump mô tả bản tin của New York Times nói ông không đóng thuế 10 trong số 15 năm qua là "tin giả", khẳng định ông đã trả các khoản lớn thuế bang và liên bang.