TP. HCM: Công ty TNHH bao bì Nam Giang hoạt động trái phép trong  khu dân cư ?

TP. HCM: Công ty TNHH bao bì Nam Giang hoạt động trái phép trong  khu dân cư ?

Theo Quyết định số 200/2004/QĐ-UB của UBND TP.HCM ngày 18/08/2004 quy định về việc cấm 17 ngành nghề sản xuất kinh doanh không được phép đặt cơ sở sản xuất trong khu dân cư, trong đó có ngành in ấn, tuy nhiên bất chấp quy định này, nhiều năm qua Công ty TNHH bao bì Nam Giang vẫn vô tư sản xuất in ấn, gây ô nhiễm môi trường nhưng không hề bị xử lý