Phiên đấu giá cổ phần của FPT bị hủy do không có nhà đầu tư tham gia

Phiên đấu giá cổ phần của FPT bị hủy do không có nhà đầu tư tham gia

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh vừa thông báo về việc hủy tổ chức bán đấu giá cả lô cổ phần của Công Ty cổ phần FPT (mã chứng khoán: FPT) vì không có nhà đầu tư tham gia đăng ký.