Bài hát chính thức của SEA Games 31: Chờ... nhạc sĩ Quang Vinh!

Bài hát chính thức của SEA Games 31: Chờ... nhạc sĩ Quang Vinh!

Kết quả cuối cùng cho việc lựa chọn bài hát chính thức của SEA Games 31 vẫn chưa được đưa ra dù thời gian chuẩn bị cho việc tổ chức ngày hội lớn nhất của thể thao khu vực không còn nhiều. Việc không có được những bài hát thực sự phù hợp với không khí của một sự kiện thể thao đang là bài toán nan giải đối với các nhà tổ chức đại hội.