Tăng vốn khủng, MIK Group “thay máu” hàng loạt cổ đông

Tăng vốn khủng, MIK Group “thay máu” hàng loạt cổ đông

Theo giấy đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 29/6/2018, Công ty CP Tập đoàn MIK Group Việt Nam (MIK Group) đã tăng vốn điều lệ từ 2.350 tỷ đồng lên 5.500 tỷ đồng. Theo đó, hàng loạt cổ đông cũ ra đi, thay vào đó là những cái tên mới mẻ.