Tiên Lãng, Hải Phòng: Xác minh đơn khiếu nại, tố cáo gần 3 năm vẫn chưa có kết luận

Tiên Lãng, Hải Phòng: Xác minh đơn khiếu nại, tố cáo gần 3 năm vẫn chưa có kết luận

Mặc dù UBND huyện Tiên Lãng, Hải Phòng đã có quyết định số 935/QĐ - UBND về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AN 490186 của bà Trần Thị Nền do UBND huyện Tiên Lãng ký ngày 24 tháng 5 năm 2007, bà Trần Thị Nền kê khai nguồn gốc sử dụng không đúng với thực tế, có dấu hiệu lạm dụng chức quyền lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Nền trái quy định pháp luật. Nhưng đến nay, nhiều năm đã trôi qua vụ việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.