Hà Nội: Những phòng “game xuyên đêm quật ngã” người trẻ

Hà Nội: Những phòng “game xuyên đêm quật ngã” người trẻ

Theo quy định tại Nghị định 72/2013/NĐ-CP các quán game chỉ được hoạt động từ 8h - 22h hằng ngày. Nhưng trên mạng xã hội, tại các cơ sở này công khai bán các gói chơi "combo xuyên đêm" với các dịch vụ bao chơi - ăn - nghỉ liên tục. Khách hàng chơi tại đây chủ yếu là học sinh, sinh viên, những người trẻ, những trụ cột đất nước tương lại họ đang “đốt” sức khỏe, thời gian, tương lai… vào những “combo xuyên đêm”.