Quốc hội Pháp thông qua luật cấm cha mẹ đánh con

Quốc hội Pháp thông qua luật cấm cha mẹ đánh con

Ngày 2/7, Quốc hội Pháp đã thông qua luật cấm cha mẹ đánh đập con trong bối cảnh hành vi này vốn bị Liên hợp quốc (LHQ) lên án song vẫn trở nên phổ biến tại nước này.