Hà Nội: Phụ huynh tố đưa thịt gà hôi thối vào bếp ăn, công an đã đến trường làm việc

Hà Nội: Phụ huynh tố đưa thịt gà hôi thối vào bếp ăn, công an đã đến trường làm việc

Sự việc bắt đầu trong buổi giao nhận thực phẩm sáng 3/4, phụ huynh phát hiện thịt gà có mùi "lạ", được cung cấp cho bếp ăn nhà trường.