Kết quả cuối cùng cuộc bỏ phiếu về sửa đổi Hiến pháp Nga

Kết quả cuối cùng cuộc bỏ phiếu về sửa đổi Hiến pháp Nga

Ngày 2/7, Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga (CEC) cho biết, sau khi 100% số phiếu được kiểm, kết quả cho thấy đa số cử tri Nga bày tỏ ủng hộ các sửa đổi Hiến pháp trong cuộc bỏ phiếu diễn ra từ ngày 25/6-1/7 trên toàn quốc.