Bài cuối: Phòng phống cháy rừng không còn là nhiệm vụ của riêng lực lượng kiểm lâm

Bài cuối: Phòng phống cháy rừng không còn là nhiệm vụ của riêng lực lượng kiểm lâm

Hàng chục vụ cháy rừng lớn nhỏ xảy ra gây thiệt hại rất lớn không chỉ cho chủ rừng mà còn tổn thương đến “lá phổi xanh” của cả loài người. Lực lượng Kiểm lâm và các ngành chức năng và người dân đang nỗ lực từng ngày thực hiện công tác phòng, chống cháy rừng trong điều kiện gặp nhiều khó khăn.